Αναβάθμιση στις “Μαντινάδες”

Την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 ανεβάσαμε στο play.google.com μια νέα αναβάθμιση για τις εφαρμογές: α)  Μαντινάδες δωρεάν και β)  Μαντινάδες pro Συγκεκριμένα προσθέσαμε περισσότερες μαντινάδες διαφόρων κατηγοριών από αυτές που εσείς μας έχετε στείλει. Καλοδιάβαστες!

Mantinades & Mantinades free new versions!

English: Today at 16 January 2013 we uploaded a new version for each application, “Mantinades” and “Mantinades free”. At both applications we added 140 new “mantinades” from your e-mails. Thank you very much! Also we added some new categories. Each time we will reach 100 mantinades in a category we will add a new one. […]

Scroll to top
SEE ALL APPS